Medlemmar

Verksamhetsledare och leveransköp

Bernt Svens, tel: 050-350 7249

Drivningsförman och rotköp

Joachim Rex, tel: 050-525 7244

Uthyrning av utrymmen i Palvis

Bjarne Tunis, tel: 050-522 4560

Medlemmar

Per Johan Grannas, ordf., tel: 050-313 8155

Bjarne Tunis

Torolf Ahlnäs

Kjell Granfors

Harald Svens

Joackim Rex

Bernt Svens