Historik

I samband med planerna att konvertera från tungolja till skogsflis i Vörå fjärrvärmenät grundades Vörå Energiandelslag i Januari 2001 med syftet att producera värme baserad på lokalt skogsflis.

Andelslagets egentliga verksamhet har nu pågått i fjorton år.

Verksamheten 2015

Vörå Energiandelslags verksamhet omfattar i dagsläget råvaruanskaffning och drift av fem värmecentraler med en totaleffekt på 8000 kW ( 8 MW). Andelslagets totala flisförbrukning på årsbasis är i dagsläget cirka 30 000 m3 flis, vilket motsvarar ca 13 000 m3 fast mått. Andelslagets huvudsakliga verksamhetsområde är Vörå kommun, men virkespartier anskaffas inom en radie på cirka 40 km från Vörå centrum.

Inom Vörå-Maxmo området kommer avsättningen för energivirke i framtiden att vara tryggad.