Rot


processor_2Vi offererar på rotposter i första- och andragallringar, 
klenare slutavverkningar, dikeslinjer och åkerkanter.

Då virket köps som rotavverkning betalas virket enligt maskinmätning eller kranvågsmätning 30 dagar efter avverkning.

Vi kan också erbjuda drivningstjänst till skogsägare.

Ta kontakt