Leverans

Vi köper in flisvirke enligt leverans till vägkant.

Vid anmälning görs en riktgivande mätning av traven och vid större partier kan ett förskott utbetalas.

Egentliga ersättningen sker enligt antalet fliskubik uppmätt av transportentreprenören vid flisnings- och transport tillfället.

Förskottsbetalningen avdras och resterande likvid utbetalas.

Skogsägaren erhåller flislikvid den 20 dagen, månaden efter flisleverans till värmecentralen.

Är du intresserad att leverera energivirke, eller begära offert? Kontakta oss!

Vad bör jag tänka på vid lagring av energivirket, kvalitetskrav:

Eftersom fliskvaliteten påverkar priset är det naturligt att förbereda lagringsplatsen så att :

 • Veikars-1Den som utför drivningen av virket informeras om att inga stenar eller jord får förekomma i partiet.
 • Energivirket hålls så torrt som möjligt genom att täcka över virket med täckpapper genast virket körts till lagringsplatsen. Då blir täckningen gjord utan extra arbetsinsats senare.
 • Använda ordentliga underslag för att förhindra markfukt.
 • Välja bästa möjliga lagringsplats för virket, så att solljus och vind torkar virket.
 • Göra virkestraven så hög som möjligt för bättre regnskydd

Erfarenheter genom åren

Vi har kunnat konstatera lagringsplatsens betydelse för att virket skall torka på bästa sätt.

 • En virkestrave på vägkanten invid en skogsbilväg är inte en bra lagringsplats, om den omges av skog på alla sidor. Det lönar sig alla gånger att köra virket några 100 meter längre för att eventuellt hitta en kalyta längs med vägen där sol och vind når traven på vägkanten.
 • En låg virkestrave omges inom ett år av meterhögt hallonbuskage och gräs vilket medför högre fukthalt.
 • En bra lagringsplats betyder att flismaskinen och transportfordonet kan stå sida vid sida bredvid virkestraven, t.ex. en åkerkant eller T-korsning.
 • Andelslaget önskar att minsta mängd virke per flisningsplats vore en full container vilket betyder ca 42 flis m3 eller ca 18 m3 fast mått. Mindre partier borde flyttas och lagras bredvid någon annans energivirke.
 • Det viktigaste att komma ihåg för skogsägaren som kör ut energivirke under tiden då marken inte är frusen är att det inte får komma jord och stenar med i virkestraven. Detta medför problem i samband med flisningen och därefter även med förbränningen. Ett flertal virkestravar har lämnats oflisade på grund av att orenheter (jord) förekommit.
 • I de fall där orenheter förekommer i virkestraven ansvarar skogsägaren för eventuella merkostnader i samband med flisningen.