Vörå Energiandelslags verksamhet omfattar i dagsläget råvaruanskaffning och drift av tre värmecentraler med en totaleffekt på 4000 kW ( 4 MW). Andelslagets totala flisförbrukning på årsbasis är i dagsläget cirka 20 000 m3 flis, vilket motsvarar ca 9000 m3 fast mått. Andelslagets huvudsakliga verksamhetsområde är Vörå kommun, men virkespartier anskaffas inom en radie på cirka 40 km från Vörå centrum.

Har du energivirke, gallringsobjekt att sälja?

Vi söker nu avverkningar för vintern 2018-2019 !!
Ta kontakt!

 

Lillkyro

Andelslagets flisvärmecentral i Vasa stad/ Lillkyro på 2000 kW, som togs i bruk i Juli 2011.

Besöksadress: Lämpöraitti 5, Vähäkyrö

Norrvalla

Andelslagets egen flisvärmecentral på 1500 kW vid Norrvalla, som togs i bruk i Oktober 2006.

Besöksadress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå.

Maxmo

Andelslagets egen flisvärmecentral på 500 kW i Maxmo centrum, som togs i bruk i Februari 2006.

Besöksadress: Lötvägen, 66640 Maxmo.

Kvalitetskrav vid leverans

Vi köper energivirke för flisning i Vörå med omnejd. Energiveden kan vara virke från ungskogar och gallringar, men också lumpar, udda trädslag och rötskadat virke i grövre dimensioner. Flistuggen klarar maximalt upp till 60 cm i diameter.

Eftersom fliskvaliteten påverkar priset är det naturligt att förbereda lagringsplatsen så att:

  • Den som utför drivningen av virket informeras om att inga stenar eller jord får förekomma i partiet.
  • Energivirket hålls så torrt som möjligt genom att täcka över virket med täckpapper genast virket körts till lagringsplatsen. Då blir täckningen gjord utan extra arbetsinsats senare.
  • Använda ordentliga underslag för att förhindra markfukt.
  • Välja bästa möjliga lagringsplats för virket, så att solljus och vind torkar virket.
  • Göra virkestraven så hög som möjligt för bättre regnskydd.

"Vi producerar fjärrvärme med prima inhemskt närproducerat virke från lokala skogsägare, bearbetat av lokala aktörer !! "

 

KONTAKTA OSS